top of page

Frøja

Frøja prosjektet er et eldre industribygg i Tvedestrand sentrum.

I bygget har det siden -50 tallet vært produsert dameundertøy av forskjellige slag. Frøja har vært en stor lokal arbeidsplass for mange, hovedsakelig kvinner, gjennom disse årene frem til for få år siden. Driften opphørte i 2016 og eiendommen står nå overfor en ny tid og sannsynligvis et nytt bruksområde.

Activa eiendom har gjort en avtale med eier om å forsøke å utvikle eiendommen til ny bruk for nye tider. Vår plan er å forsøke å utvikle eiendommen med bynære leiligheter. Vi har tro på at beliggenheten vil kunne være interessant for mange som ønsker denne type bolig. Her vil det være kort avstand til de aller fleste servicefunksjoner, det er gode solforhold og i det hele tatt gode muligheter for å skape en urban livsstil med nærhet til mye.

Bildene viser dagens bygg og et tankespinn for mulig utvikling ved å benytte bygget som grunnlag for utbygging. Dette vil etter nærmere undersøkelser likevel ikke være mulig å få til, så dersom eiendommen utvikles av oss vil det etableres nye planer basert på en riving av eksisterende bygg. Hvorvidt dette lar seg gjennomføre er opp til det politiske miljøet å avgjøre. Prosessen rundt disse avklaringene er pågående og vil forhåpentligvis munne ut i en konkret fremdriftsplan for realisering. Dersom de nødvendige tillatelser blir gitt kan en realistisk tidshorisont for realisering muligens være 2-4 år.

Opmerkingen


bottom of page