Bli kjent med Activa Eiendom og personene bak

Om Oss

Activa Eiendom AS, stiftet i 2013, er et eiendomsselskap med fokus på aktive eiendomsinvesteringer. Dette betyr at vårt forretningskonsept består i fysisk og konkret utvikling og salg av eiendom, hovedsakelig bolig og fritidseiendommer  – men også i noen grad næringseiendom.

 

Selskapet investerer i egne prosjekter og arbeider både med reguleringsprosesser for etablering av nye utviklingsområder samt eksisterende regulerte områder.

 

Vi har formell teoretisk spisskompetanse så vel som erfaring fra deltakelse i større og mindre eiendomsprosjekter over de siste 25 år. Selskapet er lokalisert i Kontrastbygget midt i sentrum i sørlandsbyen Tvedestrand. Våren 2022 flytter Activa Eiendom sammen med diverse andre samarbeidspartnere inn i eget nyoppført bygg på det nye næringsområdet på Grenstøl i Tvedestrand. Ny kontoradresse blir «Varden», Kalsåsen – Tvedestrand.

Svein-Erik Damsgård

Svein-Erik er daglig leder og styreleder i selskapet. Frem til 2021 eneste ansatt og altmuligmann.

 

Svein-Erik har utdannelse fra BI med spesialisering eiendomsmegling. Skole og læretid ble gjennomført på slutten av 1990-tallet. Arbeidet med eiendomsmegling fra ca 1991 og frem til 2007, Fra 2007 og frem til dags dato selvstendig næringsdrivende med utvikling av eiendommer gjennom ulike selskaper.  

Smilende portrett

Maria L. Damsgård

Fra 2021 er Svein-Eriks “bedre halvdel” - Maria Damsgård ansatt i Activa Eiendom, hun og Svein-Erik har vært gift siden 2005.

 

Maria har sin arbeidserfaring hovedsaklig fra “menneskeorienterte” stillinger; bl.a. har hun lang erfaring fra barnehager, skoler, arbeid med enslige mindreårige flyktningebarn samt fra psykisk helse institisjoner. Sesongen 2021 har hun drevet cafeen “Pærehaven” I Tvedestrand med stor suksess.  

 

Maria er ansatt i en kontor/sekretærfunksjon “back office” med hovedoppgaver i form av kvalitetssikring og oppfølging innenfor regnskap og avtaler, samt kundebehandling og selskapets forpliktelser for øvrig.

Munter Kvinne med briller