top of page

Bli kjent med Activa Eiendom og personene bak

Om Oss

Activa Eiendom AS, stiftet i 2013, er et eiendomsselskap med fokus på aktive eiendomsinvesteringer. Dette betyr at vårt forretningskonsept består i fysisk og konkret utvikling og salg av eiendom, hovedsakelig bolig og fritidseiendommer  – men også i noen grad næringseiendom.

 

Selskapet investerer i egne prosjekter og arbeider både med reguleringsprosesser for etablering av nye utviklingsområder samt eksisterende regulerte områder.

 

Vi har formell teoretisk spisskompetanse så vel som erfaring fra deltakelse i større og mindre eiendomsprosjekter over de siste 25 år. Selskapet er lokalisert i Kontrastbygget midt i sentrum i sørlandsbyen Tvedestrand. Våren 2022 flytter Activa Eiendom sammen med diverse andre samarbeidspartnere inn i eget nyoppført bygg på det nye næringsområdet på Grenstøl i Tvedestrand. Ny kontoradresse blir «Varden», Kalsåsen – Tvedestrand.

Svein-Erik Damsgård

Svein-Erik er daglig leder og styreleder i selskapet. Frem til 2021 eneste ansatt og altmuligmann.

 

Svein-Erik har utdannelse fra BI med spesialisering eiendomsmegling. Skole og læretid ble gjennomført på slutten av 1990-tallet. Arbeidet med eiendomsmegling fra ca 1991 og frem til 2007, Fra 2007 og frem til dags dato selvstendig næringsdrivende med utvikling av eiendommer gjennom ulike selskaper.  

se_f.jpg

Maria L. Damsgård

Fra 2021 er Svein-Eriks “bedre halvdel” - Maria Damsgård ansatt i Activa Eiendom, hun og Svein-Erik har vært gift siden 2005.

 

Maria har sin arbeidserfaring hovedsaklig fra “menneskeorienterte” stillinger; bl.a. har hun lang erfaring fra barnehager, skoler, arbeid med enslige mindreårige flyktningebarn samt fra psykisk helse institisjoner. Sesongen 2021 har hun drevet cafeen “Pærehaven” I Tvedestrand med stor suksess.  

 

Maria er ansatt i en kontor/sekretærfunksjon “back office” med hovedoppgaver i form av kvalitetssikring og oppfølging innenfor regnskap og avtaler, samt kundebehandling og selskapets forpliktelser for øvrig.

m_f.jpg
bottom of page