top of page

Grasåslia - Nye boliger på flotte tomter i etablert boligområde

Oppdatert: 21. feb.I Grasåslia boligområde på Ubergsmoen i Vegårshei kommune, er det tilgjengelig noen få ferdig regulerte boligtomter som er klare for utbygging med nye boliger.Området er beliggende i den sydlige delen av Vegårshei kommune tilgrensende mot Tvedestrand langsmed Ubergsvann.


Avstand til den nye E18 er ca 10 km eller 8-10 minutter i bil. Videre avstand til Arendal er ca 12-15 min. Grasåslia ligger altså innenfor kort avstand til et omland med stort arbeidsmarked og med et et innholdsrikt komplett service- og tjenestetilbud.Tilgjengelige tomter for nybygging er varierte med ulik plassering i feltet. Det finnes både høytliggende tomter og lavere beliggende i terrenget. Både tomter med og uten utsikt til bl.a. Ubergsvann mv.Området er i hovedsak syd og vestvendt og har derfor gode solforhold. Disse forholdene vil naturlig nok være varierende for de forskjellige tomtene, med tomter som har maksimale solforhold og andre som har mindre.Nye Boliger:


Det tilrettelegges for å tilby et utvalg av boliger som kan oppføres på disse tomtene. I annonsen er det lagt ut noen inspirasjons bilder som antyder dette. Type boliger kan gjerne også tilpasses dersom man har egne ønsker om en spesiell konkret utforming og plan. Ta gjerne kontakt for en prat om alternativer og de muligheter området, reguleringsplan mv legger til rette for her.Som et utgangspunkt kan det leveres nøkkelferdige boliger til anslått pris: Halvpart i tomannsbolig fra ca kr. 2.200.000,-


Enebolig fra kr. 2.900.000,-I tillegg til kjøpspriser tilkommer omkostninger med tinglysing og tilkobling til offentlig infrastruktur.


Les mer på finn.noComentarios


bottom of page