top of page

Bydalen - meget sentralt ved Tvedestrand sentrum

Oppdatert: 12. apr. 2022

Sentralt beliggende nytt boligområde, kun ca 400-500 meter fra torvet og ny videregående skole ved Mjåvann. Enkel gangadkomst uten store høydeforskjeller til de fleste servicefunksjoner i sentrum. Området bygges ut hovedsakelig med to- og firemannsboliger i ulike byggetrinn. Trinn 1 med de 6 første leiligheter er ferdigstilt og overlevert kjøpere. Første halvår 2022 vil trinn 2 ferdigstilles med 10 boliger hvorav alle er solgt. Våren 2022 er trinn 3 lansert, dette området består av tre ferdig planerte tomter som skal bebygges med hver sin romslige tomannsbolig. Byggestart for disse planlegges tidlig høst 2022 med antatt ferdigstillelse før jul 2022.

Fullt utbygget vil Bydalenområdet totalt bestå av ca 50 nyoppførte og sentrumsnære boliger.


bottom of page