top of page

Bydalen - meget sentralt ved Tvedestrand sentrum

Oppdatert: 21. feb.

Sentralt beliggende nytt boligområde, kun ca 400-500 meter fra torvet og ny videregående skole ved Mjåvann. Enkel gangadkomst uten store høydeforskjeller til de fleste servicefunksjoner i sentrum. Området bygges ut hovedsakelig med to- og firemannsboliger i ulike byggetrinn. De første byggetrinn er gjennomført og i løpet av våren 2024 vil det være ferdig etablert totalt 30 boliger i bydalenområdet.


Nye byggetrinn er stadig under planlegging og realisering gjennomføres fortløpende utfra markedsinteresse.


Ta gjerne kontakt for gjennomgang av prosjekter som er under planlegging.

Fullt utbygget vil Bydalenområdet totalt bestå av ca 50 nyoppførte og sentrumsnære boliger.Comments


bottom of page